ล้างพิษตับ

ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ทแอนด์วอเตอร์สปอร์ต

ปฏิบัติธรรม ล้างพิษร่างกาย และจิตใจ

ครั้งที่ 1 วันที่ 26 พค. - 28 พค.2556

ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มิย. - 2 กค. 2556

ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กค. - 30 กค. 2556

ครั้งที่ 4 วันที่ 31 สค. - 2 กย. 2556

ครั้งที่ 5 วันที่ 12 ตค. - 14 ตค. 2556

ครั้งที่ 6 วันที่ 2 พย. - 4 พย. 2556

โดยหลักสูตร อาจารย์ ขวัญดิน สิงห์คำ

ผู้นำหลักสูตร "การล้างพิษตับ"

สนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทร 084-154-6779

หมายเหตุ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท ให้บริการเฉพาะสถานที่เท่านั้น